Vedení MZH


Předseda: Ondřej Hýsek

Místopředseda: Pavel Trčala

Členové Rady MZH:

Kamil Albrecht, Bohuslav Klíma, Jiří Kolářský, Jiří Pelka a Vladan Ševčík


Členy Revizní a rozhodčí komise byly zvolení: Jiří Albrecht, Marek Ševčík a Buhumil Šuhaj.